Vacature weekendkracht Groepsbegeleider

• Heppie Deejs • Zorg op maat • 

De Uitdaging

De groepsbegeleider vervult een belangrijke taak in de zorgopdracht van Heppie Deejs. De groepsbegeleider is verantwoordelijk voor het organiseren, plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden van groepen cliënten. De groepsbegeleider focust op het zodanig faciliteren dat cliënten met problematieken en kwetsbaarheid in een prettig klimaat kunnen inspelen op hun leerdoelen.

Positie in de organisatie

De groepsbegeleider ontvangt hiërarchisch leiding van de manager. Dagelijkse leiding en afstemming vindt plaats door de senior begeleider (inhoudelijk) en de zorgcoördinator (indicatie-gericht).

Taakgebieden en werkzaamheden

De Groepsbegeleider neemt de volgende rollen aan en is verantwoordelijk voor:

 1. Opstellen van een planning voor interne- en externe activiteiten, gericht op het faciliteren van leerdoelen van cliënten en groepsdynamieken.
 2. Opstellen van een lange termijn planning van activiteiten afgestemd op zorgplannen van cliënten.
 3. Bewaken en naleven van de planning gericht op het realiseren van leerdoelen.
 1. Organiseren, voorbereiden en uitvoeren van doelgerichte activiteiten (in subgroepen).
 2. Herkennen van de behoefte en noodzaak aan cliënt gerichte interventies.
 3. Vormgeven en uitvoeren van cliëntgerichte interventies.
 4. Herkennen van groepsdynamieken en achterhalen van oorzaken van problematieken.
 5. Op creatieve wijze beïnvloeden van groepsdynamieken.
 6. Adequaat en effectief inspelen op dringende problematieken met cliënten.
 1. Inventariseren van aan- en afmeldingen.
 2. Opstellen van een efficiënte ritplanning.
 3. Ophalen en brengen van cliënten van en naar locatie.
 4. Op een krachtige en duidelijke wijze terugkoppelen van het dag verloop richting ouders/verzorgers.
 1. Beantwoorden van vragen en inspelen op behoeften van ouders/verzorgers.
 2. Meedenken met ouders/verzorgers en zorginstanties om te komen tot een prettige en effectieve (waarin persoonlijke cliënt-doelen worden bereikt) begeleiding.
 3. Opvangen van belangrijke signalen vanuit ouders/verzorgers en cliënten en terugkoppelen richting de senior begeleider.
 4. Zorgen voor prettige en effectieve contacten met geldverstrekkers en consulenten. 
 5. Schrijver: verzorgen van administratieve taken.
 6. Duidelijk en kernachtig invullen van evaluatieformulieren.
 7. Opsturen van evaluatieformulieren richting CJG en Bureau jeugdzorg.
 8. Dagelijks duidelijk en kernachtig schrijven van rapportages gericht op de doelen van cliënten.
 9. Opstellen en indienen van ondersteuningsplannen voor het opvragen van een herindicatie.

Functie-specifieke competenties
De volgende competenties gelden specifiek voor de functie van Groepsbegeleider:

A.Doelgericht Werkt doelgericht en stuurt op het realiseren van leerdoelen van cliënten en weet van tevoren beoogde situaties en resultaten te realiseren. 
B. Creativiteit Bedenkt activiteiten op creatieve wijze en kan snel en creatief inspelen op problematieken.
C. Flexibel en Assertief Ziet veranderingen in dynamieken aankomen en kan snel anticiperen op veranderingen in groepen en problematieken van individuen.
D. Stressbestendig Overziet taken en rollen en blijft rustig en efficiënt in tijden van hoge werkdruk, werkstress of escalaties. Is in staat snel en effectief af te schakelen.
E. Organiseren Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en plant benodigde acties en tijd om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Houdt overzicht over diverse werkzaamheden en de samenhang en afhankelijkheid daartussen.
F. Communicatieve vaardigheid Kan gemakkelijk een vertrouwensband opbouwen met cliënten, ouders/verzorgers en zorginstanties. Kan op positieve en eenduidige wijze communiceren.

Opleiding en ervaring

 1. MBO werk- en denkniveau;
 2. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 3. Minimaal drie jaar relevante ervaring in vergelijkbare werkzaamheden.
   


 

Onze erkenningen en certificaten
© 2017 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap