Visie

HD vindt dat de mogelijkheden van de cliënt centraal moeten staan en niet zijn of haar beperking. Binnen Zorggroep HD bundelen zich krachten van bevlogen mensen met ervaring  in de hulpverlening (zowel kind en jeugd als 18 +) , welzijn/straatwerk en in het trainen van professionals. Dit maakt dat er een totaalpakket aan zorg en training geboden kan worden, op maat gemaakt voor welke doelgroep dan ook. Met als doel om een compleet aanbod te bieden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Een streven is dat de cliënt participeert in de maatschappij en niet bijvoorbeeld onnodig en  oneindig een dagbestedingstraject moet volgen wanneer toegewerkt kan worden naar arbeidsmatige handelingen (met zicht op arbeid).

Zorggroep HD biedt een samenhangend pakket van zorg binnen een netwerk van partijen. De begeleiding van HD staat in relatie tot het netwerk rondom  de cliënt, zo mogelijk, in de directe omgeving van de cliënt. “Ontschotten” heeft bij HD een hoge prioriteit, dit wordt bereikt door nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap