Kernwaarden

HD streeft naar een professionele en respectvolle omgang tussen cliënten en begeleiders. Het streven is erop gericht dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan participeren in zijn of haar eigen leefomgeving en de afstand tot de maatschappij zo klein mogelijk is / wordt. Door te allen tijde creatief en out of the box te denken is HD in staat om maatwerk te leveren aan alle typen klanten. Of het nu gaat om zorgvragers, professionals of gemeenten. Binnen HD bundelen zich krachten van zwaargewichten in de hulpverlening, straatwerk en trainen van professionals. Dit maakt dat er een totaalpakket aan zorg en training geboden kan worden, op maat gemaakt voor welke doelgroep dan ook. Centraal staat het present-, oplossingsgericht- en pragmatisch werken

HD werkt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en respecteert de eigen invulling van de zorgbehoevende mens. Aan onze cliënten wordt, zo snel als mogelijk is, zorg verleend die optimaal is afgestemd op de behoeften van de cliënt en zijn of haar systeem. De werkwijze kan vaak omschreven worden als onorthodox met veelbelovende resultaten.

Zorg op maat

  • Toegewijd en goed opgeleid personeel
  • Wensen en zorgbehoeften van de cliënt staan voorop
  • Nauwe samenwerking met ketenpartners
  • Transparantie naar cliënt en ketenpartners
Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap