Over zorggroep HD

 

Missie

HD wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ernaar streven dat haar cliënten (de kinderen, jongeren en volwassenen) samen met hun systeem zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. Het streven is daarbij zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van haar cliënten. Het leveren van kwalitatieve hulpverlening, met als uitgangspunt het centraal stellen van de behoefte van de cliënt , dit in de breedste zin van het woord.

Visie

Zorggroep HD vindt dat de mogelijkheden van de cliënt centraal moeten staan en niet zijn of haar beperking. Binnen Zorggroep HD bundelen zich krachten van zwaargewichten in de hulpverlening, straatwerk en trainen van professionals. Dit maakt dat er een totaalpakket aan zorg en training geboden kan worden, op maat gemaakt voor welke doelgroep dan ook. Met als doel om een compleet aanbod te bieden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Een streven is dat de cliënt participeert in de maatschappij en niet bijvoorbeeld onnodig en  oneindig een dagbestedingstraject moet volgen wanneer toegewerkt kan worden naar arbeidsmatige handelingen (met zicht op arbeid).

Zorggroep HD biedt een samenhangend pakket van zorg binnen een netwerk van partijen. De begeleiding van HD staat in relatie tot het netwerk rondom  de cliënt, zo mogelijk, in de directe omgeving van de cliënt. “Ontschotten” heeft bij HD een hoge prioriteit, dit wordt bereikt door nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Kernwaarden

Zorggroep HD streeft naar een professionele en respectvolle omgang tussen cliënten en begeleiders. Het streven is erop gericht dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan participeren in zijn of haar eigen leefomgeving en de afstand tot de maatschappij zo klein mogelijk is / wordt. Door te allen tijde creatief en out of the box te denken is HD in staat om maatwerk te leveren aan alle typen klanten. Of het nu gaat om zorgvragers, professionals of gemeenten. Binnen HD bundelen zich krachten van zwaargewichten in de hulpverlening, straatwerk en trainen van professionals. Dit maakt dat er een totaalpakket aan zorg en training geboden kan worden, op maat gemaakt voor welke doelgroep dan ook. Centraal staat het present-, oplossingsgericht- en pragmatisch werken

HD werkt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en respecteert de eigen invulling van de zorgbehoevende mens. Aan onze cliënten wordt, zo snel als mogelijk is, zorg verleend die optimaal is afgestemd op de behoeften van de cliënt en zijn of haar systeem. De werkwijze kan vaak omschreven worden als onorthodox met veelbelovende resultaten.

Zorg op maat

  • Toegewijd en goed opgeleid personeel
  • Wensen en zorgbehoeften van de cliënt staan voorop
  • Nauwe samenwerking met ketenpartners
  • Transparantie naar cliënt en ketenpartners
Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap