Missie

HD wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ernaar streven dat haar cliënten samen met hun systeem zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. Het streven is daarbij zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van haar cliënten. Het leveren van kwalitatieve hulpverlening, met als uitgangspunt het centraal stellen van de behoefte van de cliënt.