HD Works

 

HDWorks is er voor diverse doelgroepen die een structurele of tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt of onderwijs hebben. In deze situatie is de noodzaak voor een zinvolle daginvulling groot.

Via maatwerk binnen de dagbesteding van HDWorks werken de deelnemers aan hun persoonlijke doelen, zoals: werknemersvaardigheden, dagstructuur oriëntatie op werkvormen en opleidingen etc.  Centraal staat dat HDWorks, tezamen met haar deelnemers een sfeer creëert waarin samen gewerkt wordt en waarin ieder individu een plaats mag hebben.   

 

Locaties en aanbod

 

Wanneer u een beroep wilt doen op het aanbod van afdeling HDWorks kunt u zich wenden tot de coordinator:

Gladys Classen  06-36494881.

 

 

Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap