HD Kids

HD Kids is een afdeling van Zorggroep HD die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen, jeugdigen en jongeren die extra zorg nodig hebben. Denk hierbij aan hulpvragen omtrent:

Wanneer u een beroep wilt doen op het zorgaanbod van HDKids kunt u zich wenden tot de zorgcoordinator :

Minou Paulissen06-30881772

Onze erkenningen en certificaten
© 2017 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap