Concept HD

 

Wij bieden jongeren & volwassenen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, een leerwerkplek voor activering en ontwikkeling. Het vergroten van de zelfredzaamheid, aanleren en vergroten van werknemersvaardigheden, en het bevorderen van maatschappelijke participatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Het doel is om deze deelnemer weer perspectief te bieden, en zinvolle deelname aan de samenleving te realiseren. Doorstroom naar gezonde daginvulling, arbeid of onderwijs is ons uitgangspunt. We kijken naar de mogelijkheden, talenten en wensen van onze deelnemers en zoeken verbindingen met de verwachtingen en eisen die de maatschappij aan hen stelt.

 


Maandag t/m vrijdag                        09.00 tot 16.00
Kerndoelen:
- Talentontwikkeling
- Werknemersvaardigheden ontwikkelen/vergroten
- Sociale vaardigheden ontwikkelen/vergroten
- Identiteitsontwikkeling
- Eigenwaarde vergroten
- Omgaan met gezag
- Gezonde daginvulling
 

 

Wanneer u een beroep wilt doen op Concept HD, dan kunt u zich wenden tot:

Ans Stoks op telefoonnummer 0628483314

 

 

Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap