De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers die opkomen voor de belangen van de cliënten van Zorggroep HD. Ze praten mee over het beleid en andere belangrijke zaken.

Het belangrijkste doel is dat de Medezeggenschapsraad opkomt voor de belangen van alle cliënten van Zorggroep HD
De leden hebben regelmatig contact met directie en andere cliënten. Ze gaan ook na of er klachten of problemen zijn en hoe die moeten worden opgelost. De cliëntenraad luistert dus goed naar wat andere cliënten te vertellen hebben.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad:

Lars Roumen

Angelo van Riet

Pamela Stein

 

Onze erkenningen en certificaten
© 2017 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap