Online Media gebruik bij jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking.

Er is nog weinig bekend over media gebruik bij jongeren met een LVB. Dit onderwerp is zowel in Nederland als internationaal nauwelijks onderzocht. Toch weet ik uit praktijk ervaringen dat vooral jongeren met een LVB vaak tegen problemen aanlopen . Ze vormen een meer kwetsbare groep, ook "online". Dit heeft te maken met een aantal factoren:

Toch biedt de online wereld ook voordelen voor deze groep jongeren:

Goede voorlichting en begeleiding blijft van belang. De online wereld biedt heel veel kansen maar er zijn ook veel valkuilen en gevaren. Vooral bij de jongere met een LVB vraag dit extra aandacht, ook van jou als professional.
 
Bronnen:
Parren. A . (2015). De Steiger op. Elsloo: Haags Bureau.
Nederlands Jeugd Instituut. (2015). Factsheet Mediagebruik. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport.

Behoefte aan meer informatie bij het omgaan van media en jongeren met een LVB?
Neem dan gerust contact met me op.
 

Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap