Het belang van de online peergroep (clan) voor jongeren met Autisme


Voor jongeren zijn twee sociale netwerk relaties erg belangrijk; de relatie met hun ouders en de relatie met leeftijdsgenoten. Tijdens de adolescentie neemt juist de relatie met de leeftijdsgenoten een steeds grotere plaats in (Sloten en van Aken, 2011). Het begrip leeftijdsgenoten moet breed opgepakt worden in deze, het gaat hier niet per se om jongeren met exact dezelfde leeftijd maar meer over jongeren met hetzelfde niveau van: sociale-, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Deze relaties met leeftijdsgenoten zijn meestal gebaseerd op gelijkheid wat betreft kennis en sociale posities en zijn horizontaal te noemen. De relatie tussen de jongeren en de ouders is juist verticaal. Deze relaties zijn meer gebaseerd op macht en kennis. De relatie tussen de jongeren en hun ouders is vaak gebaseerd op ongelijke rollen. Het is belangrijk om te weten dat de relaties met leeftijdsgenoten van groot belang zijn voor de normale groei en ontwikkeling van de jongere, een peergroep is dus onmisbaar.

Vriendschap
Eigenlijk kunnen we een vriendschap het beste omschrijven als een speciale soort relatie tussen twee mensen die elkaar graag mogen. Juist deze vriendschappen vervullen een belangrijke functie in de adolescentie, het vervult zelfs een ontwikkelingstaak. Vrienden kunnen ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere ontwikkelingstaken. Via vriendschappen en contacten met leeftijdsgenoten leren jongeren, door middel van sociale interacties, belangrijke sociale vaardigheden. Denk hierbij aan het hanteren van conflicten, reguleren van stress en agressie en het verwoorden van eigen meningen en opvattingen. Verder zijn vriendschappen belangrijk bij het ontwikkelen van vaardigheden om sociale relaties op te bouwen en te onderhouden. Jongeren beschikken over cognitieve vaardigheden om na te denken over zichzelf, de ander en over de relatie tussen zichzelf en een vriend of vriendin. En hier stuiten we al op een groot probleem bij jongeren met Autisme. Zij bezitten deze vaardigheden vaak onvoldoende. Ze betrekken vriendschappen vaak op zichzelf en reflecteren weinig over de ander en over de relatie tussen hun beide. Dit heeft te maken met een minder ontwikkeld TOM (Theory of Mind). Ze kunnen zich nu eenmaal moeilijker verplaatsen in anderen, iets wat erg belangrijk is bij het opbouwen en onderhouden van een vriendschap.

Kenmerken van vriendengroepen:
“De invloed van een vriendengroep is doorgaans positief “(Sloten en van Aken, 2011, P135)
De relaties binnen een vriendengroep zijn horizontaal en gebaseerd op het principe van wederkerigheid en samenwerking tussen gelijkwaardige. Dit is dus, zoals al eerder benoemd, een groot verschil met de relatie met ouders of volwassenen. Deze zijn immers verticaal. Hoewel het weleens voorkomt dat vriendengroepen bedreigende (voor de maatschappelijke orde) normen en waarde hanteren, zoals een positieve houding tegen agressie en crimineel gedrag. Kunnen we in het algemeen stellen dat de vriendengroepen en de volwassen wereld geen verschillende werelden zijn.
De invloed van een vriendengroep op een jongere wordt eigenlijk door twee factoren bepaald.
1. Invloed door normen en waarden die gelden in een groep en gedragingen die worden aangemoedigd
2. De mate waarin de jongere zich identificeert met de groep.

Jongeren met Autisme:
Vanuit mijn dagelijkse werk weet ik dat jongeren met Autisme vaak weinig vrienden hebben en ook geen deel uit maken van een vriendengroep. Echter weten we nu hoe belangrijk deze vrienden en vriendengroep zijn voor de ontwikkeling van de jongere. Deze ontwikkeling is dus ook voor de jongere met Autisme van belang. Zij zoeken dus ook een groep waarin ze zich kunnen ontwikkelen, het is zoals bekend een ontwikkelingstaak.
Het komt vaak voor dat jongeren met Autisme gamen, vooral online. Tijdens het online gamen maken ze vaak deel uit van een groep, ook wel een clan genoemd. Uit eigen ervaring weet ik dat deze groep erg belangrijk is voor de jongere. Er gaat net zoveel groepsdruk vanuit als van een peergroep van straat. Regelmatig gebeurt het dat ik met een jongere een afspraak heb en dat deze dan een appje krijgt van de clan. “Of hij online wil komen”. Deze druk weegt zwaar en de groep trekt als het ware aan de jongere. In mijn ogen niets anders dan een peergroep die op straat hangt en een jongere appt of belt of hij nog komt.
Een clan heeft nog meer belangrijke overeenkomsten. Er gelden normen en waarden en bepaalde gedragingen worden aangemoedigd. (bijvoorbeeld door ’s nachts te gamen). Verder identificeert de jongere zich met deze clan. Hij is lid van de clan, die vaak een naam heeft waarmee ze online en in de echte wereld mee naar buiten treden. In de clan zijn er ook groepsrollen. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke leiders, die bepalen of iemand in een clan mag of kan blijven. Bij ernstige overtreding van de groepsregels kan iemand gekickt worden, diegene wordt uit de groep gezet. Dit is niet anders dan in een peergroep van straat.

Willen we dat de jongere met autisme minder gaat gamen, dan moeten we zeker de rol van de clan (peergroep) niet onderschatten. Vaak zijn dit vrienden waarmee de gamer veel en intensief contact heeft en voor de jongere op een sociaal veilige en duidelijke manier. Er wordt online minder aanspraak gemaakt op sociale vaardigheden. Ook geven jongeren met autisme regelmatig aan dat alleen deze groep vrienden hen echt begrijpt.

Onze erkenningen en certificaten
© 2020 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap